STK hrnčiarovce nad parnou

 online objednávka

Prevádzkovateľ STK Senec: Delife s.r.o., so sídlom Bratislavská 73, 903 01 Senec , tel. číslo: 0918 896 092  

Informácie k technickým a emisným kontrolám KO cenník galéria sTK cenník

Cenník poskytovaných služieb za výkon kontroly technického stavu motor. vozidiel - HRNČIAROVCE nad Parnou

P.Č. Položka Úkon Osvedčenie Cena TK spolu
1. Motocykle (L1, L2, L3, L4) 27 € 3 € 30 €
2. Opakovaná kontrola motocykle (L1, L2, L3, L4) 17 € 3 € 20 €
3. Osobné a nákladné motor. vozidlá do 3,5 t a 3-4 kolky (M1, N1, L5, L7) 40 € 3 € 43 €
4. Osobné a nákladné motor. vozidlá do 3,5 t s LPG, CNG  (M1, N1) 50 € 3 € 53€
5. Osobné a nákladné motor. vozidlá nad 3,5 t a autobusy (M1, M2, M3, N2, N3) 62 € 3 € 65 €
6. Traktory (T) 47 € 3 € 50 €
7. Prípojné vozidlá do 3,5 t (O2, R2) 32 € 3 € 35 €
8. Prípojné vozidlá nad 3,5 t (O3, O4, R3, R4) 47 € 3 € 50 €
9. Opakovaná kontrola (M1, N1, O2, R2, L5, L7) 22 € 3 € 25 €
10. Opakovaná kontrola (M2, M3, N2, N3, O3, O4, R3, R4, T) 32 € 3 € 35 €
11. Zvláštna kontrola   32 € - 32 €
12. Zvláštna kontrola čiastková  22 € - 22 €
13. Administratívna kontrola  12 € 3 € 15 €
14. Opis protokolu  12 € - 12 €
15. Jednotlivý dovoz vozidla - doplnenie údajov - príplatok 10 € - 10 €
16. Jednotlivý dovoz vozidla - AMERIKA - príplatok 40 € - 40 €
17. Predbežná kontrola bŕzd 15 € - 15 €
18. Opakovaná kontrola a administratívna z inej STK - príplatok k úkonu podľa kategórie    10 € - 10 €
19. Externý výjazd 20 € - 20 €
20. Doprava za každý začatý 1 km 1 € - 1 €

Cenník poskytovaných služieb za výkon emisných kontrol HRNČIAROVCE nad Parnou

P.Č. Položka Úkon Osvedčenie Cena EK spolu
1. Benzín BEZKAT/NKAT 27 € 3 € 30 €
2. Opakovaná kontrola BEZKAT/NKAT 17 € 3 € 20 €
3. Benzín RKAT, diesel do 3,5 t  32 € 3 € 35 €
4. Opakovaná kontrola RKAT, diesel do 3,5 t 22 € 3 € 25 €
5. Benzín BEZKAT/NKAT/LPG 32 € 3 € 35 €
6. Opakovaná kontrola BEZKAT/NKAT/LPG 22 € 3 € 25 €
7. Benzín RKAT/LPG 37 € 3 € 40 €
8. Opakovaná kontrola RKAT/LPG 27 € 3 € 30 €
9. Diesel nad 3,5 t 57 € 3 € 60 €
10. Opakovaná kontrola diesel nad 3,5 t; traktor 27 € 3 € 30 €
11. Traktor 37 € 3 € 40 €
12. Administratívna 12 € 3 € 15 €
13. Zvláštna kontrola  32 € - 32 €
14. Predbežná kontrola emisií 15 € - 15 €
15. Opakovaná kontrola a administratívna z inej STK - príplatok k úkonu podľa kategórie 10 € - 10 €

Cenník, vrátane DPH, je platný od 15.02.2022

Kontrola originality HRNČIAROVCE nad Parnou

Prevádzkovateľ KO HRNČIAROVCE nad Parnou: Alžbeta Časná,  Svätoplukova 43, 903 01 Senec

Cenník poskytovaných služieb za výkon kontrol originality vozidiel  HRNČIAROVCE nad Parnou

Druh vozidla
Kategória Cena s 20% DPH
1. Motocykle L1E, L2E 66 €
L3E, L7E 76 €
2. Osobné, dodávkové a nákladné automobily                                                                                                            M1, M2
105 €
3. Autobusy    do 5 000 kg

                             do 12 000 kg

                             nad 12 000 kg
M2 136 €
M3 157 €
M3 197 €
4. Nákladné motorové vozidlá     do 3 500 kg

                                                       do 12 000 kg

                                                       nad 12 000 kg
N1 105 €
N2 128 €
N3 149 €
5. Prípojné vozidlá   do 3 500 kg

                                          do 10 000 kg

                                          nad 10 000 kg
O1, O2
86 €
O3 96 €
O4 96 €
6. Traktory T 149 €
7. Prípojné za traktor T/R 86 €
8. Pracovné stroje 126 €
9. ODO - Pass, Výpis poškodení 15 €
10. Administratívna kontrola 65 €

Cenník je platný od 01.08.2020
Ceny sú uvedené s DPH.

STK Delife - HRNČIAROVCE nad Parnou

Františka Hečku 32
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

STK - telefón: 033/55 31 264
KO - telefón: 0918 896 092

stkhrnciarovce@delife.sk

Otváracie hodiny

Po-Pia:   6:00 - 20:00
So:          7:00 - 12:00
Ne:         ZATVORENÉ