• Stanice technickej kontroly
  • Kontrola emisií
  • Kontrola originality

SenecHrnčiarovce nad ParnouDunajská Streda

VSTÚPTE

Pracoviská

Stanice technickej kontroly a Kontroly originality

 

STK SENEC a STK DUNAJSKÁ STREDA - certifikované podľa štandardu ISO 37001:2016

 

 

Stanica technickej kontroly a Kontrola originality SENEC

Bratislavská 63
903 01 Senec

telefón: 0918 896 092
originalitasenec@zoznam.sk

Stanica technickej kontroly a Kontrola originality HRNČIAROVCE nad Parnou

ul. Františka Hečku 32
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

telefón: 033/55 31 264
originalitatrnava@zoznam.sk

Stanica technickej kontroly DUNAJSKÁ STREDA
STK Dunajská Streda

Hlavná 60
929 01 Dunajská Streda

telefón: 0911 999 446
stkds@delife.sk

Cenníky

 

Cenník poskytovaných služieb za výkon kontroly technického stavu motor. vozidiel - prevádzka SENEC
 
P.č. Položka Cena s 20% DPH
1. Motocykle, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá  (L3, L4, L6) spôsobilé 15 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 10 €
2. Osobné a nákladné motorové vozidlá do 3,5t, a 3 a 4kolky nad 45 km/h(M1, N1, L5, 7) spôsobilé 30 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 25 €
3. Osobné a nákladné motorové vozidlá do 3,5t (M1, N1) s pohonom LPG/CNG spôsobilé 40 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 35 €
4. Osobné a nákladné motorové vozidlá nad 3,5t (M1, N2, N3) a autobusy (M2, M3) spôsobilé 55€
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 50 €
5. Traktory kolesové do 40 km (T1, T2, T3, T4) spôsobilé 25 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 20 €
6. Prípojné vozidlá do 3,5t za osobné a nákladné motorové vozidlá (O2) spôsobilé 25 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 20 €
7. Prípojné vozidlá nad 3,5t za nákladné motor. vozidlá, autobusy a za traktory (O3,O4,R1,R2,R3,R4) spôsobilé 40 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 35 €
8. Opakovaná TK  u vozidiel uvedených v bode 1 5 €
9. Opakovaná TK  u vozidiel uvedených v bode 2,3,5 a 6 bežná 10 €
zľavnená (v deň vykonania pravidelnej TK) 5 €
10. Opakovaná TK  u vozidiel uvedených v bode 4 a 7 bežná 15 €
zľavnená (v deň vykonania pravidelnej TK) 10 €
11. Zvláštna kontrola u vozidiel uvedených v bode 2 až 7 20 €
12. Zvláštna kontrola čiastková 10 €
13. Administratívna 5 €
14. Opis protokolu 5 €
15. Osvedčenie o kontrole technického stavu 2 €
16. Kontrolná nálepka 3 €
17. Jednotlivý dovoz vozidla – doplnenie údajov 10 €

 

Cenník poskytovaných služieb za výkon emisných kontrol
 
P.č. Položka Cena s 20% DPH
1. Emisná kontrola benzín BEZKAT, NKAT spôsobilé 20 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 15 €
2. Emisná kontrola benzín RKAT, diesel do 3,5 t, traktor spôsobilé 25 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 20 €
3. Emisná kontrola diesel nad 3,5 t spôsobilé 45 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 40 €
4. Emisná kontrola administratívna 5 €
5. Emisná kontrola opakovaná u vozidiel uvedených v bode 1 bežná 10 €
zľavnená (v deň vykonania pravidelnej EK) 5 €
6. Emisná kontrola opakovaná u vozidiel uvedených v bode 2 bežná 15 €
zľavnená (v deň vykonania pravidelnej EK) 10 €
7. Emisná kontrola opakovaná u vozidiel uvedených v bode 3 bežná 20 €
zľavnená (v deň vykonania pravidelnej EK) 15 €
8. Kontrolná nálepka 3 €
9. Osvedčenie 2 €
10. Emisná kontrola zvláštna 25 €

Cenník je platný od 08.06.2018

Cenník poskytovaných služieb za výkon kontrol originality vozidiel - prevádzka SENEC

Druh vozidla
Kategória Cena s 20% DPH
1. Motocykle L1E, L2E 66,00 €
L3E, L7E 76,00 €
2. Osobné, dodávkové a nákladné automobily                                                                                                            M1, M2
85,00 €
3. Autobusy    do 5 000 kg

                             do 12 000 kg

                             nad 12 000 kg
M2 136,00 €
M3 157,00 €
M3 197,00 €
4. Nákladné automobily     do 3 500 kg

                                                       do 12 000 kg

                                                       nad 12 000 kg
N1 95,00 €
N2 128,00 €
N3 149,00 €
5. Prípojné vozidlá   do 3 500 kg

                                          do 10 000 kg

                                          nad 10 000 kg
O1, O2
86,00 €
O3 96,00 €
O4 96,00 €
6. Traktory T 149,00 €
7. Prípojné za traktor T/R 86,00 €
8. Pracovné stroje 126,00 €

Cenník je platný od 015.04.2015

V cene kontroly originality je započítaný "Odborný posudok o kontrole originality"( 2x tlačivo ).
V cene kontroly originality nie je započítaná kontrolná nálepka KO , ktorá sa aplikuje len na vozidlo s výsledkom "spôsobilé" a kontrolné bezpečnostné nálepky, ktoré sa aplikujú na vozidlo pri prvej kontrole originality.

Cenník poskytovaných služieb za výkon kontroly technického stavu motor. vozidiel - prevádzka Hrnčiarovce nad Parnou
 
P.č. Položka Cena s 20% DPH
1. Motocykle, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá  (L3, L4, L6) spôsobilé 15 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 10 €
2. Osobné a nákladné motorové vozidlá do 3,5t, a 3 a 4kolky nad 45 km/h(M1, N1, L5, 7) spôsobilé 30 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 25 €
3. Osobné a nákladné motorové vozidlá do 3,5t (M1, N1) s pohonom LPG/CNG spôsobilé 40 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 35 €
4. Osobné a nákladné motorové vozidlá nad 3,5t (M1, N2, N3) a autobusy (M2, M3) spôsobilé 55€
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 50 €
5. Traktory kolesové do 40 km (T1, T2, T3, T4) spôsobilé 25 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 20 €
6. Prípojné vozidlá do 3,5t za osobné a nákladné motorové vozidlá (O2) spôsobilé 25 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 20 €
7. Prípojné vozidlá nad 3,5t za nákladné motor. vozidlá, autobusy a za traktory (O3,O4,R1,R2,R3,R4) spôsobilé 40 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 35 €
8. Opakovaná TK  u vozidiel uvedených v bode 1 5 €
9. Opakovaná TK  u vozidiel uvedených v bode 2,3,5 a 6 bežná 10 €
zľavnená (v deň vykonania pravidelnej TK) 5 €
10. Opakovaná TK  u vozidiel uvedených v bode 4 a 7 bežná 15 €
zľavnená (v deň vykonania pravidelnej TK) 10 €
11. Zvláštna kontrola u vozidiel uvedených v bode 2 až 7 20 €
12. Zvláštna kontrola čiastková 10 €
13. Administratívna 5 €
14. Opis protokolu 5 €
15. Osvedčenie o kontrole technického stavu 2 €
16. Kontrolná nálepka 3 €
17. Jednotlivý dovoz vozidla – doplnenie údajov 10 €

 

Cenník poskytovaných služieb za výkon emisných kontrol
 
P.č. Položka Cena s 20% DPH
1. Emisná kontrola benzín BEZKAT, NKAT spôsobilé 20 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 15 €
2. Emisná kontrola benzín RKAT, diesel do 3,5 t, traktor spôsobilé 25 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 20 €
3. Emisná kontrola diesel nad 3,5 t spôsobilé 45 €
dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé 40 €
4. Emisná kontrola administratívna 5 €
5. Emisná kontrola opakovaná u vozidiel uvedených v bode 1 bežná 10 €
zľavnená (v deň vykonania pravidelnej EK) 5 €
6. Emisná kontrola opakovaná u vozidiel uvedených v bode 2 bežná 15 €
zľavnená (v deň vykonania pravidelnej EK) 10 €
7. Emisná kontrola opakovaná u vozidiel uvedených v bode 3 bežná 20 €
zľavnená (v deň vykonania pravidelnej EK) 15 €
8. Kontrolná nálepka 3 €
9. Osvedčenie 2 €
10. Emisná kontrola zvláštna 25 €

Cenník je platný od 08.06.2018

Cenník poskytovaných služieb za výkon kontrol originality vozidiel - prevádzka Hrnčiarovce nad Parnou

Druh vozidla
Kategória Cena s 20% DPH
1. Motocykle L1E, L2E 66,00 €
L3E, L7E 76,00 €
2. Osobné, dodávkové a nákladné automobily                                                                                                            M1, M2
85,00 €
3. Autobusy    do 5 000 kg

                             do 12 000 kg

                             nad 12 000 kg
M2 136,00 €
M3 157,00 €
M3 197,00 €
4. Nákladné automobily     do 3 500 kg

                                                       do 12 000 kg

                                                       nad 12 000 kg
N1 95,00 €
N2 128,00 €
N3 130,00 €
5. Prípojné vozidlá   do 3 500 kg

                                          do 10 000 kg

                                          nad 10 000 kg
O1, O2
86,00 €
O3 96,00 €
O4 96,00 €
6. Traktory T 149,00 €
7. Prípojné za traktor T/R 86,00 €
8. Pracovné stroje 126,00 €

Cenník je platný od 015.04.2015

V cene kontroly originality je započítaný "Odborný posudok o kontrole originality"( 2x tlačivo ).
V cene kontroly originality nie je započítaná kontrolná nálepka KO , ktorá sa aplikuje len na vozidlo s výsledkom "spôsobilé" a kontrolné bezpečnostné nálepky, ktoré sa aplikujú na vozidlo pri prvej kontrole originality.

Cenník poskytovaných služieb za výkon kontroly technického stavu motor. vozidiel - prevádzka Dunajská Streda
Dunaszerdahelyi kirendeltség – Árjegyzék – TK

P.Č. Položka Cena s 20% DPH
1. Motocykle, ľahké, trojkolesové a štvorkolesové motor. vozidlá
Motorkerékpárok, könnyű - háromkerekű és négykerekű gépjárművek /L1, L2, L3, L4/
15 €
2. Osobné, dodávkové a nákladné motor. vozidlá do 3,5t /M1, N1/ a mot. 3-4 kolky nad 45 km /h /L5, L 7/
Személy és tehergépkocsik 3,5 t teherbírásig /M1, N1/, valamint, 3-4 kerekú motorkerékpárok nagyobb, mint 45km/h sebességel /L5/ L7/
22 €
3. Osobné, dodávkové a nákladné motor. vozidlá do 3,5t /M1, N1/ s plynovým pohonom /LPG, R-KAT/
Személyautók és teherautók 3,5 t teherbírással /M1, N1/ gázzal /LPG, R-KAT/
30 €
4. Nákladné motor. vozidlá, autobusy, ťahače /N2, N3, M2, M3/, traktory nad 40 km /h /T4/
Teherautók, buszok, /N2, N3, M2, M3/, traktorok 40 km /h /felett T4 sebességgel/
44 €
5. Traktory kolesové do 40 km /h /T1, T2, T3, T4/
Kerekes traktorok 40 km/h- ig /T1, T2, T3, T4/
25 €
6. Prípojné vozidlá za osobné a dodávkové vozidlá do 750 kg /O1/ - /len autoškola/
Pótkocsik 750 kg - ig /O1/-/Csak autóiskola/
10 €
7. Prípojné vozidlá za nákladné motor. vozidlá, autobusy, ťahače a traktory /O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4/
Pótkocsik /O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4/
20 €
8. Opakovaná TK u vozidiel uvedených v bode 1,6,7
Az 1 - 7. pontban említett járművekre vonatkozó ismételt ellenőrzés
5 €
9. Opakovaná TK u vozidiel uvedených v bode 2, 3, 4, 5, 9
Az 2, 3, 4, 5, 9 pontban említett járművekre vonatkozó ismételt ellenőrzés
10 €
10. Z- Kontrola /M1,N1,L4,L5,L7,O2-O4, T1, T2, T3, T4, R1, R2, R3, R4/
Z – ellenőrzés /M1, N1, L4, L5, L7, O2- O4, T1, T2, T3, T4, R1, R2, R3, R4/
20 €
11. Z – kontrola čiastková / Z- részleges ellenőrzés 10 €
12. Z – kontrola /M2,M3,N2,N3,T4/ Z-ellenőrzés /M2,M3,N2,N3,T4/ 20 €
13. Administratívna / Adminisztrácios 5 €
14. Opis protokolu / Protokol leírás 5 €
15. Osvedčenie o kontrole technického stavu / A műszaki állapot ellenőrzésére vonatkozó igazolvány 2 €
16. Kontrolná nálepka / Ellenőrző matrica 3 €
17. Jednotlivo dovezené vozidlo (doplnenie údajov) / Egyénileg behozott jármű (adatkiegészítés) 10 €
18. Rezervácia na termín / Időpont foglalás 20 €

 

Cenník poskytovaných služieb za výkon emisných kontrol - Árjegyzék EK
P.Č. Položka Cena s 20% DPH
1. EK - Benzín BezKAT
10 €
2. EK - Benzín BezKAT+LPG
15 €
3. EK - Benzín R- KAT
17 €
4. EK - Benzín R- KAT+LPG
22 €
5. EK - Diesel do 3,5t
17 €
6. EK - Diesel nad 3,5 t /CNG/
30 €
7. EK - Administrastívna
5 €
8. EK - Opakovaná
15 €
9. EK - Zvláštna
17 €
10. Jednotlivo dovezené vozidlo (doplnenie údajov) / Egyénileg behozott jármű (adatkiegészítés)
10 €
11. Kontrolná nálepka / Ellenőrző matrica 3 €
12. Osvedčenie / Igazolvány 2 €

Cenník je platný od 10.12.2018 / Érvényes árlista 2018.12.10
Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH. - A feltüntetett árak 20% ÁFÁ-t tartalmaznak.

Máte otázky? Chcete nám nahlásiť nejaký podnet? Kontaktujte nás

info@delife.sk
DELIFE s.r.o.; Bratislavská cesta 73; 903 01 SENEC

Kontakt

Chcete sa niečo opýtať? Radi by ste si dohodli termín kontroly? Chcete nám nahlásiť nejaký podnet? Napíšte nám a my Vás budeme obratom kontaktovať.