STK Dolná Streda

Prevádzkovateľ STK Senec: Delife s.r.o., so sídlom Bratislavská 73, 903 01 Senec , tel. číslo: 0918 896 092  

Informácie k technickým a emisným kontrolám galeria sTK cenník KO cenník Informácie k STK a EK

Cenník poskytovaných služieb za výkon kontroly technického stavu motor. vozidiel Dolná Streda

P.Č. Položka Úkon Osvedčenie Nálepka Cena TK spolu
1. Motocykle (L1, L2, L3, L4) 25 € 3 € 2 € 30 €
2. Opakovaná kontrola motocykle (L1, L2, L3, L4) 15 € 3 € 2 € 20 €
3. Osobné a nákladné motor. vozidlá do 3,5 t a 3-4 kolky (M1, N1, L5, L7) 38 € 3 € 2 € 43 €
4. Osobné a nákladné motor. vozidlá do 3,5 t s LPG, CNG  (M1, N1) 48 € 3 € 2 € 53€
5. Osobné a nákladné motor. vozidlá nad 3,5 t a autobusy (M1, M2, M3, N2, N3) 60 € 3 € 2 € 65 €
6. Traktory (T) 45 € 3 € 2 € 50 €
7. Prípojné vozidlá do 3,5 t (O2, R2) 30 € 3 € 2 € 35 €
8. Prípojné vozidlá nad 3,5 t (O3, O4, R3, R4) 45 € 3 € 2 € 50 €
9. Opakovaná kontrola (M1, N1, O2, R2, L5, L7) 20 € 3 € 2 € 25 €
10. Opakovaná kontrola (M2, M3, N2, N3, O3, O4, R3, R4, T) 30 € 3 € 2 € 35 €
11. Zvláštna kontrola   30 € - - 30 €
12. Zvláštna kontrola čiastková  20 € - - 20 €
13. Administratívna kontrola  10 € 3 € 2 € 15 €
14. Opis protokolu  10 € - - 10 €
15. Jednotlivý dovoz vozidla - doplnenie údajov  10 € - - 10 €
16. Opakovaná kontrola a administratívna z inej STK - príplatok k úkonu podľa kategórie    10 € - - 10 €

Cenník poskytovaných služieb za výkon emisných kontrol Dolná Streda

P.Č. Položka Úkon Osvedčenie Nálepka Cena TK spolu
1. Benzín BEZKAT/NKAT 25 € 3 € 2 € 30 €
2. Opakovaná kontrola BEZKAT/NKAT 15 € 3 € 2 € 20 €
3. Benzín RKAT, diesel do 3,5 t  30 € 3 € 2 € 35 €
4. Opakovaná kontrola RKAT, diesel do 3,5 t 20 € 3 € 2 € 25 €
5. Benzín BEZKAT/NKAT/LPG 30 € 3 € 2 € 35 €
6. Opakovaná kontrola BEZKAT/NKAT/LPG 20 € 3 € 2 € 25 €
7. Benzín RKAT/LPG 35 € 3 € 2 € 40 €
8. Opakovaná kontrola RKAT/LPG 25 € 3 € 2 € 30 €
9. Diesel nad 3,5 t 55 € 3 € 2 € 60 €
10. Opakovaná kontrola diesel nad 3,5 t 25 € 3 € 2 € 30 €
11. Traktor 35 € 3 € 2 € 40 €
12. Administratívna 10 € 3 € 2 € 15 €
13. Zvláštna kontrola  30 € - - 30 €
14. Opakovaná kontrola a administratívna z inej STK - príplatok k úkonu podľa kategórie 10 € - - 10 €

Cenník, vrátane DPH, je platný od 01.08.2020

Kontrola originality Dolná Streda

Prevádzkovateľ KO Dolná Streda: Delife s.r.o., so sídlom Bratislavská 73, 903 01 Senec

Cenník poskytovaných služieb za výkon kontrol originality vozidiel  Dolná Streda

Druh vozidla
Kategória Cena s 20% DPH
1. Motocykle L1E, L2E 66 €
L3E, L7E 76 €
2. Osobné, dodávkové a nákladné automobily                                                                                                            M1, M2
105 €
3. Autobusy    do 5 000 kg

                             do 12 000 kg

                             nad 12 000 kg
M2 136 €
M3 157 €
M3 197 €
4. Nákladné motorové vozidlá     do 3 500 kg

                                                       do 12 000 kg

                                                       nad 12 000 kg
N1 105 €
N2 128 €
N3 149 €
5. Prípojné vozidlá   do 3 500 kg

                                          do 10 000 kg

                                          nad 10 000 kg
O1, O2
86 €
O3 96 €
O4 96 €
6. Traktory T 149 €
7. Prípojné za traktor T/R 86 €
8. Pracovné stroje 126 €
9. ODO - Pass, Výpis poškodení 15 €

Cenník je platný od 01.08.2020
Ceny sú uvedené s DPH.

STK a KO Delife - Dolná Streda

Galantská cesta
925 63 Dolná Streda 1040

STK - telefón: 0905 230 733
KO - telefón:  0918 896 092

stkdolnastreda@delife.sk

Otváracie hodiny

Po-Pia:   6:00 - 20:00
So:          7:00 - 12:00
Ne:         ZATVORENÉ